aramsız

aramsız
1. sif. Aramı olmayan, qərar tapmayan, qərarsız, narahat; səbirsiz, dözümsüz. Həsən tramvay duracağında . . aramsız bir ürək çırpıntısı ilə Dilaranı gözləyirdi. M. İ..
2. zərf Səbirsizliklə. Havva qonağı aramsız gözləyirdi. M. C.. Mustafa kişi isə sobaya aramsız odun atırdı. İ. Ş..
3. zərf Arası kəsilmədən, durmadan. Əhmədin tərəfindən isə göndərilən elçilər və minnətçilər aramsız gəlib-getməkdə idi. B. T.. Mən gecələri yatmayıb dərsimi hazırlayır, hisli çırağın işığında aramsız çalışırdım. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qərarsız — sif. 1. Aramsız, durumsuz, bir yerdə qərar tapa bilməyən; səbirsiz, dözümsüz. Qərarsız uşaq. 2. Səbatsız, davamsız, mütərəddid, dəyişkən, daim dəyişən. Qərarsız adam. Hava bu gün çox qərarsızdır. 3. Rahatsız, narahat, iztirablı. Könlüm çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bidinimə — (Yardımlı) aramsız, fasiləsiz. – Yağış bidinimə yağey …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • üyidməg — (Saatlı) aramsız olaraq teztez danışmaq. – Ginə nə üyidirsən, elə danışginən ki, biz zə bi şey başa düşə biləg dənə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vərqərəl — (Qazax) həmişə, daima, aramsız. – Su elə vərqərəl axer …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • biaram — f. 1) aramsız, fasiləsiz; 2) ardıcıl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bilaaram — ə. və f. aramsız, ara vermədən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həman — f. 1) o saat, dərhal; 2) bir az əvvəl; 3) aramsız, daima …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təvali — ə. bir birinin ardınca gəlmə, aramsız davam etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avtomaşın — <yun. avto və fr. maşın> Avtomobil. Yollarda və küçələrdə avtomaşınların səsi aramsız surətdə eşidilməkdədir. – İyulun birinci yarısında məclis iclas etdiyi zaman bir avtomaşın . . siqnal verməyə başlayır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”